درباره تخفیف کارت درمانی

  1. این دفترچه قابل استفاده برای کلیه اعضای خانواده می باشد.

  2. خرید دفترچه اجباری نمی باشد.

  3. اعتبار این دفترچه از تاریخ صدور یک سال می باشد و هرساله قابل تمدید است.

  4. این دفترچه هیچ گونه ارتباطی با بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی ندارد.

  5. این دفترچه شامل بیماری های خاص نمی باشد.

  6. لیست اسامی پزشکان موجود در دفترچه شامل 30-50 درصد تخفیف خدمات می باشد.

  7. در حفظ و نگهداری تخفیف کارت و دفترچه کوشا باشید.

با کارت تخفیف اوای سلامت صبا آذرآبادگان کیفیت و تخفیف فوق العاده را همزمان تجربه کنید.
sssss

ما افتخار داریم که کارتی را به شما ارائه میدهیم که از لحاظ درصد تخفیف در صنفهای مختلف بی نظیر و از لحاظ کیفیت ارائه خدمات فوق العاده است. ( خدمات شامل پشتیبانی اصولی ، تعرفه مشخص در کلیه مناطق ، قیمت منطقی ) میباشد.

barg aftarche copy

جهت دریافت فرم کارت عضویت فایل pdf زیر را دانلود نمایید.

kart ozvit.pdf

1

2

3

4