مزایای تخفیف کارت برای (مراکز طرف قرارداد)

  • مراکز طرف قرارداد با ارائه تخفیف به دارندگان کارت ، علاوه بر تبلیغ خود در سایت شرکت باعث شناخت بیشتر می شوند.

  • مراکز طرف قرارداد با ارائه تخفیف به دارندگان کارت فروش بیشتری خواهند داشت که باعث سود بیشتری می شود.

  • مراکز طرف قرارداد با ارائه تخفیف به دارندگان کارت مشتریان جدیدی خواهند داشت که این مشتریان روز به روز افزایش می یابد.

  • همکاران در شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان مراکز طرف قرارداد را به روش های مختلفی تبلیغ  و معرفی می کنند. ( سایت ، بروشور ، بنر ، پیامک تبلیغاتی ، تبلیغات نمایندگان در استانهای مختلف ، سی دی های تبلیغاتی و …. )

  • مراکز طرف قرارداد با ارائه تخفیف به دارندگان کارت ، کمک بزرگی به افراد کم درآمد جامعه خواهند کرد. و کسانی که به این مراکز مراجعه می کنند احساس ارزشمندی را تجربه می کنند.

  • بازگشت مشتریان برای مراجعه مجدد با توجه به انگیزه های ایجاد شده در مراجعه قبلی.

  • معرفی مشتریان جدید توسط مشتریان وفادار (بهره مندی از تبلیغات غیر مستقیم مشتریان وفادار)

  • بهره مندی از نتایج احساس رضایت از سوی مشتریان.

  • بازاریابی با کم ترین هزینه (جهت مشتریان جدید )

  • شما هم می توانید جهت اخذ قرارداد با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

marakez-taraf-1024x194

تبلیغات  گسترده و سراسری باعث شناخت و معرفی بیشتر که باعث فروش بیشتر که باعث سود بیشتر که باعث ارزشمندی بیشتر برای شما می شود