مزایای تخفیف کارت برای (دارندگان کارت)

  • صرفه جویی در هزینه های معمول (درمانی و رفاهی)

  • قابل استفاده در خدمات دندانپزشکی که معمولا اکثر بیمه ها آن را پوشش نمی دهد.

  • پراکندگی مطلوب مراکز طرف قرارداد در مناطق مختلف (سراسری بودن)

  • دارندگان این کارت می توانند از بسیاری مراکز رفاهی ، تفریحی و …. بهره مند شوند.

  • این کارت بهترین و معتبرترین مراکز پزشکی و دندانپزشکی و رفاهی را معرفی می کند. تا دارندگان این کارت از این مراکز آگاهی یابند.

  •  مشخص بودن نرخ خدمات و تخفیف آنها و قیمت مناسب

  • قابل استفاده برای کل اعضا خانواده و بدون محدودیت زمانی و تعداد نفرات

  • اگر تمایل دارید از مراکز خاصی که مد نظرتان هست با تخفیف بهرمند شوید با شرکت تماس بگیرید تا اقدامات لازم صورت گیرد.

06 copy