نمایندگی ها

Namayandegi-300x168

جناب آقای جبار عسگری نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در شهر تهران می باشند.

جناب آقای یعقوب اشجعی  نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در شهر قزوین می باشند.

جناب آقای سیروس اسماعیلی نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در شهر ارومیه می باشند. و سرپرست نمایندگان استان آذربایجان غربی می باشند.

جناب آقای میثم محرابی نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در کردستان می باشند.

جناب آقای خیرالله محمدیان نماینده شرکت آوای سلامت  صبا آذرآبادگان در استان اردبیل می باشند.

جناب آقای آرمین بیقامت نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در استان زنجان می باشند.

جناب آقای علیرضا سرخسی نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان  در شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی می باشند.

سرکار خانم مهدیه مقالی نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در شهر تبریز می باشند.

سرکار خانم مهندس سعیده صحبتی نماینده شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان در شهر تبریز می باشند.

agencies