اخذ نمایندگی

شرکت آوای سلامت صبا آذرآبادگان جهت فروش کارتهای تخفیف جهت همکاری و ارائه اعطای نمایندگی از سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد.

لطفا جهت اخذ نمایندگی شرکت آوای سلامت صبا آذر آبادگان لینک فرم های نمایندگی زیر را دانلود فرمایید و پس از تکمیل فرم ها به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.       sabaazarabadegan@gmail.com

form 2.pdf                             downloadform 1.pdfdownload

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

نام شرکت

آدرس اینترنتی

تاریخ تاسیس

تلفن

لگوی شرکت

استان / شهرستان

رزومه کاری

images (2)